Mniej oczywiste aspekty pracy przy tłumaczeniach

Tłumaczenie to zajęcie, które wymaga wiele od osoby, która się tym zajmuje

Tłumaczenie to zajęcie, które wymaga wiele od osoby, która się tym zajmuje. Nie jest to proste podkładanie jednych słów za inne. To dlatego, choć język angielski jest popularny, szuka się tłumaczy zawodowych. Zadań jest nawet więcej, niż może się to wydawać. Oto kilka mniej oczywistych aspektów takiej pracy.

Czego wymaga poprawne tłumaczenie?

Dawanie jednych słów za inne zwykle nie jest wystarczające. Musi Kołodziej-Albion - tłumaczenie z angielskiego dokładnie przekazać treść i formę tekstu. To oznacza, że tłumacz musi:

  • uwzględniać styl tekstu,
  • uwzględniać przyjętą terminologię (tłumaczenia specjalistyczne),
  • zrozumieć zamysł autora treści,
  • szukać najbardziej odpowiednich słów.

Każde słowo można przetłumaczyć różnie. Wybiera się to, które najlepiej oddaje to, co chciał autor tekstu przekazać. Tłumacząc z angielskiego na polski, trzeba biegle posługiwać się językiem polskim.

Czym musi się zajmować tłumacz?

Przekład tekstu na inny język to tylko część działań tłumacza. By dostarczyć rzetelne tłumaczenie, robi się więcej. Przede wszystkim jest to sprawdzanie oddawanej w innym języku treści. Jeśli taka osoba wykonuje tłumaczenia z angielskiego tekstów specjalistycznych, musi się dokształcać. Stale zgłębia wiedzę z tego, w czym się specjalizuje. Pomimo to może natrafić na mniej znany temat. Wtedy przed tłumaczeniem robi rekonesans. To często dotyczy treści zajmującej się szczegółowymi zagadnieniami. Tłumacz musi wcześniej poznać temat, by dobrze wykonać pracę.

Ważne dla jakości i szybkości tłumaczeń jest też poznawanie różnych pomocnych narzędzi. To kolejne, czym musi się zajmować osoba robiąca pisemne przekłady. Takie narzędzia nie zastąpią pracy tłumacza, ale mogą ją wspomóc. Wspomogą, jeśli się je zna i umie z nich korzystać. To część z tego, co wiąże się z tłumaczeniami, a nie jest oczywiste. Można by takich nieoczywistych rzeczy znaleźć więcej. Już te pokazują, jak ważna jest praca tłumacza i jej profesjonalizm.